ตราสัญลักษณ์

ปรัชญาภาควิชา

 

 

 

ตราสัญลักษณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สีประจำภาควิชา

+ สีแสด  รหัสสี #FF5F01

+ สีม่วง รหัสสี  #420E97 

ธงประจำภาควิชา