นิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่สามารถผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ เป็นตัวแทนภาคเหนือ
ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC 2020)
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สัญญา เครือหงษ์

จะแข่งรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 4-6 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพ

ซึ่ง นส.ณัฐญากร มีอัฐมั่น ได้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นแอปพลิเคชันสำหรับคนพิการทางสายตา และได้ผ่านเข้าไปนำเสนอที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 7 กุมภาาพันธ์ 2563 และตอนนี้ผลปรากฏว่า นส.ณัฐญากร มีอัฐมั่น ได้รับผลการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนภาคเหนือให้ไปแข่งระดับชาติต่อไป

 

ณ ตอนนี้มีรางวัลรวม 10,000 บาท โดยเป็นรางวัลที่ผ่านเข้าไปรอบภาคเหนือ 3,000 บาท และผ่านเข้ารอบถัดไปเป็นต้วแทนภาคเหนือจะได้ อีก 7,000 บาท ขอแสดงความยินดีอีกครั้ง และส่งกำลังใจให้นิสิตในการแข่งขันรอบสุดท้ายด้วยนะครับ

 

 

By admin