ชนะเลิศในการแข่งขัน LINE HACK 2018 ซึ่งเป็นการแข่งขัน Hackathon ที่ทาง LINE ประเทศไทยจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2

โดยทีม And Yet It Compiles ผู้พัฒนา NILA (Naturally In LINE: Agile) ซึ่งเป็น Chatbot ที่ช่วยให้การประสานงานภายในทีม (Team Collaboration) เป็นไปโดยง่าย มีการวิเคราะห์การคุยกับ Chatbot เพื่อแนะนำ Actions จากบทสนทนาที่พิมพ์มาก่อนหน้านี้ เช่น หากมีการพูดให้แก้บั๊ก ก็จะแนะนำสิ่งที่ควรทำต่อให้ รวมถึงเข้าไปแก้โค้ดที่อยู่ในระบบ Version Control ผ่าน LINE ได้อีกด้วย

สมาชิกในทีมประกอบด้วย

  1. Charles Allen อาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  2. Antony Harfield อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  3. นางสาวสมจินตนา กอบุตร ศิษย์เก่า CSIT มหาวิทยาลัยนเรศวร
  4. นางสาวกุลธิดา ศรีปานะ NULC มหาวิทยาลัยนเรศวร
  5. นางสาวดวงใจ เทียวพานิช NULC มหาวิทยาลัยนเรศวร

โดยทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศ คือ ทีม And Yet It Compiles ผู้พัฒนา NILA (Naturally In LINE: Agile) ได้รับเงินสด 100,000 บาท พร้อมกับเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน LINE BOOT AWARDS 2018 ที่ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงจะได้รับ LINE@ Pro+ พร้อม APIs เป็นเวลา 1 ปี มูลค่ารางวัลรวมมากกว่า 500,000 บาท

By admin