จากการแข่งขัน NUxLine 2020 ณ ม.นเรศวร

ทีม No Idea ขนะเลิศ NUxLine ชนะเลิศประเภทบุคคลทั่วไป  ในชื่อผลงานว่า Khun Ruj

โดยสมาชิกประกอบด้วยศิษย์เก่าและ CS รหัส 59 

  1. เสาวลักษณ์ รุ่งรัตน์ (พี่ป๊อป)
  2. ราตรี อ้นชนะ (พี่ตรี)
  3. อนุภาพ สุวรรณมาศ (พี่เอ)
  4. พิชาศมน ไพรอด (นัท)
  5. พงศ์นรินทร์ ศรรุ่ง (พี่เด่น)

โดยได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท 

ขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยนะ

VDO ผลงาน https://youtu.be/Ll0q4t3UKqA

By admin