จำนวน 2 ผลงาน

1.ผลงานชื่อ: แอปพลิเคชันมือถือสำหรับการอ่านและตรวจสอบหมายเลขบนสลากกินแบ่งรัฐบาล สำหรับผู้พิการทางสายตาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
งานร่วมกับ นางสาวณัฐญากร มีอัฐมั่น นิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัส 59

 

2. ผลงานชื่อ: แอปพลิเคชันสื่อเสริมการเรียนรู้เรื่องอะตอมและการรวมอะตอมของธาตุเป็นสารประกอบ
ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
งานร่วมกับ นางสาวนันทิตา ขันทอง นิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัส 59

 

 

By admin