ในการแข่งขัน NSC Thailand 2020

นส.ณัฐญากร มีอัฐมั่น เป็นนิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้รับรางวัลอันดับที่ 3 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC Thailand 2020)
ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท
ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผศ.ดร.สัญญา เครือหงษ์

 

ซึ่ง นส.ณัฐญากร มีอัฐมั่น ได้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นแอปพลิเคชันสำหรับคนพิการทางสายตา และได้ผ่านเข้าไปนำเสนอที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 7 กุมภาาพันธ์ 2563 และเป็นตัวแทนภาคเหนือ แข่งขันรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563

By admin