โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน Digital Economy ภาคเหนือ ณ วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ USIT ร้านกาแฟ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

 

สมัครได้ที่ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSey4zluI03e4YVADS0NjS8sO4wdZIR8gb7F42apsY4heURkqQ/viewform

 

By admin