บริษัท Mercer Mettl ประเทศอินเดีย ขอประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครทุนการศึกษา

Mercer Mettl Schoarship for Ermerging Leaders 2020

ซึ่งเป็นการค้นหาผู้นำรุ่นใหม่ที่มีความสามารถพิเศษที่จะเป็นผู้นำทางธุรกิจในอนาคต
โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 3 ทุน จะได้รับทุนการศึกษา เป็นเงิน 2,000 ดอลล่าห์สหรัฐ ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครขอรับทุนดังกล่าว
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.sci.nu.ac.th/admin/tmp/Files_upload/2020-09-29/29-09-2020-15-26-27.pdf

ภายในวันที่ 15 ธันวาคม2563