สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

มีโครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST) โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก รับทุนสนับสนุนทุน TGIST ในการทำวิทยานิพนธ์ภายใต้การดูแลให้คำปรึกษาของอาจารย์มหาวิทยาลัยร่วมกับนักวิจัยจากศูนย์แห่งชาติของ สวทช. เพื่อร่วมผลิตบัณฑิตคุณภาพสู่สังคม โดยโครงการจะสนับสนุนทุนค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายรายเดือน และค่าพัฒนาตนเอง สำหรับนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก

ในปี 2563 นิสิตภาควิชา นายธนกฤต ไกรสิงห์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับทุนนี้ เพื่อเรียน ปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ณ ม.นเรศวร

โดยสมัครทุนนี้เมื่อตอนอยู่ชั้นปีที่ 4 จากผลงานวิจัย โดยมีที่ปรึกษาคือ ผศ.ดร.วินัย วงษ์ไทย และ ผศ.ดร.ธนะธร พ่อค้า อาจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิจัยของ NECTEC ภายใต้ สวทช. คือ ดร.เอมอัชนา นิรันตสุขรัตน์ หน่วยทรัพยากรด้านการคำนวณและไซเบอร์-กายภาพ
โดยได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับทุน TGIST จาก ดร.วันสุรีย์ มาศกรัม และ Dr. Antony Harfield อาจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

**ทุนนี้สามารถดูรายละเอียดและสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://www.nstda.or.th/tgist/ โดยเปิดรับสมัคร ในช่วง เดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม ของทุกปี

น้อง ๆ ที่สนใจอยากรับทุนการศึกษา เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท และอยากทำงานร่วมกับ NECTEC ติดต่อพี่เต้ เบอร์ 0873564676

By admin