ภาควิชาขอแสดงความยินดีกับนิสิต

ที่ส่งผลงานร่วมการแข่งขันในโครงการ “การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23”

จัดโดย NECTEC

ซึ่งรอบภูมิภาค ผลงานของนิสิตประจำภาพวิชา สามารถผ่านเข้ารอบไปไปจำนวน 3 โครงการ ดังนี้

1.  ระบบติดตามผู้ป่วยอัลไซเมอร์ภายในอาคารด้วยบลูทูธพลังงานต่ำ

ผลงานของ นายธนทัต ชูบัว นิสิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

2.แอปพลิเคชันมือถือสำหรับการอ่านและบอกข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์  

ผลงานของ นายณัฐวุฒิ สุธรรมมา  นิสิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

3.แอปพลิเคชัน ซื้อขายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือน

ผลงานของ นายกนต์ธร จันทร์ทอง  นิสิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

โดนทั้ง 3 โครงการมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เครือหงษ์

 

 

By admin