ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความกับ ECTI-CARD 2021
มหาวิทยาลัยนครพนมในนามเจ้าภาพ การประชุมวิชาการระดับชาติ
ECTI-CARD 2021 ครั้งที่ 13 ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษาและบุคคลทั่วไป

ร่วมส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน พ.ศ. 2564
ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม

 

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ทาง
http://ecticard2021.ecticard.org/

Call for Paper
http://ecticard2021.ecticard.org/Call-for-Papers-ECTI-CARD-2021.pdf