ในงาน Line Hack 2020 ประเทศไทย

ในขื่อทีม “PicaBoo”

สมาชิกในทีม

62312378 ธนวัฒน์ ธรรมบุตร Thanawat Thammabut

62313887 ภัทรพงศ์ สมวงษ์ Bhattarapong Somwong

62313566 พศิน จันทร์ลา Pasin Chanla

อาจารย์ที่ปรึกษาคือ Antony Harfield

โดยจะเข้าร่วมอบรมวันที่ 7 พ.ย. 63  และแข่งรอบสุดท้ายวันทีั่ 14 พ.ย. 63

เป็นกำลังให้ทุกคนนะครับ

ที่มา

https://hackth.line.me/?fbclid=IwAR3Q-NSEALqehGMLWb7x6PfpT-ysu2NQJ5bhNV7Xb6RGFeWY2qh2zD4Au4o

By admin