ขอเชิญอาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท – ป.เอก) สาขา Comsci และ IT

เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเสริมความรู้ English Workshop for CSIT Graduate Students
วิทยากรรับเชิญโดย : Mr. Michael Cote

วันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2563
เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม SC2-407 (ชั้น 4)

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ลิงก์นี้
https://forms.gle/gNq3cgsxqCQzFS4A9