ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน สอวน. สาขาคอมพิวเตอร์ (ศูนย์ ม.นเรศวร)
ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 16
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2563)

ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง จำนวน 2 เหรียญ ได้แก่
1. นายไพฑูรย์ ทองมีศรีสุข โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก
2. นายมณธวรรษ สาวะรักษ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จ.เพชรบูรณ์