ในงานสัปดาหวิทยาศาสตร์ประจําปี 2563 (รอบ 3) โดยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร

**รับเฉพาะนักเรียนมัธยม และผู้เข้าแข่งขันไม่ต้องเดินทางมาที่ ม.นเรศวร สมัครและแข่งขันออนไลน์ทั้งหมด

รายละเอียดและกติกาการแข่งขัน รายละเอียด

กําหนดการและวันจัดโครงการ

– รับสมัคร วันนี้ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่าน https://qrgo.page.link/a5VhV
– ประกาศ 32 ทีมและสายการแข่งขัน วันที่ 11 กมภาพ ุ ันธ์ 2564
– แข่งขัน วันที่แข่งขัน 17 กุมภาพันธ์ 2564

หมายเหตุ* ผู้ที่ได้รับรางวัล 1-3 สามารถใช้เก็บผลงานไว้ เพื่อประกอบการยื่นสมัครเพื่อคัดเลือกใน โครงการพิเศษทักษะด้านกีฬา เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรีได้ 

 

สอบถามโทร พี่เฟิร์น 055-963262

By admin