ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมชมการประชุม AJCC2021: The Asia Joint Conference on Computing (Virtual Conference)

งานประชุมวิชาการด้านคอมพิวเตอร์นานาชาติแบบออนไลน์ ซึ่งจะจัดขึ้นใน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นี้
โดยมีเจ้าภาพคือ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ซึ่งผลงานจากนักวิจัยด้านคอมพิวเตอร์ทั้งหมดจะมีการนำเสนอผลงานผ่าน WebEx และทางผู้จัดงานจะจัดทำช่องทางการเข้าร่วมชมผ่าน Live Stream ได้ >>
ที่เพจเฟซบุกงานประชุม AJCC2021 https://www.facebook.com/AJCCConf
ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00น.  ของวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
ดังนั้นจึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับชมผลงานของนักวิจัยในครั้งนี้ หรือดูข้อมูลอื่น ๆ ได้ที่ http://www.ajcc-conf.net

By admin