ที่ภาคควิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ ได้จัดในวันที่ 23 มีนาคม 64 ที่ผ่านมา

 

1. Aware Corporation Limited

เว็บไซต์: www.aware.co.th 

ติดต่อ: Thanthip Suratthanyakorn thanthip.s@aware.co.th

ตำแหน่งงาน:

  • Software Test Engineer 6 อัตรา
  • Application Support 3 อัตรา

2. Dek-D Interactive Co.,ltd

เว็บไซต์: www.dek-d.com/job

ติดต่อ: คุณสุกัญญา  จันทมงคลพันธ์   hr@dek-d.com

ตำแหน่งงาน:

  • Front-end Developer 1 อัตรา
  • Back-end Developer 1 อัตรา
  • Full Stack Developer 1 อัตรา

3. Bangkok Web Solutions 

เว็บไซต์: www.bangkokwebsolution.com

ติดต่อ: คุณธนัชชา ลี้ล้ำเลิศ   thanatcha@bangkokwebsolution.com

ตำแหน่งงาน:

  • Mobile App Developer

4. บริษัท โค๊ดอิมเพรส ไอที โซลูชั่น

เว็บไซต์ : http://www.adsidea.net/

ติดต่อ: น.ส. สุดธิดารัตน์  อินทร์เปาะ   hradsidea@gmail.com

ตำแหน่งงาน :

  • Content 2 อัตรา
  • Specialist ( ผู้เชี่ยวชาญการยิงโฆษณา ) 2 ตำแหน่ง

5. ProSoft Co., Ltd

เว็บไซต์: www.proline.co.th

ติดต่อ: คุณภัสสรา ปราบใหญ่              patsara@proline.co.th

ตำแหน่งงาน :

  • Business Support  3 อัตรา
  • Programmer 3 อัตรา

6. NTT Thailand

เว็บไซต์ : Hello.global.ntt

ติดต่อ: คุณอกนิษฐ์ วรนารถ     akanit.woranart@global.ntt         สุธิดา สรรคณี sutida.sankanee@global.ntt

ตำแหน่งงาน :

  • Network engineer
  • Technical support
  • Application developer

7. แอ็ปติจูด

เว็บไซต์: https://apptitude.co.th/

ติดต่อ : คุณเจนจิรา นาคหรั่ง    jane@apptitude.co.th

ตำแหน่งงาน :

  • Andriod Developer 1 อัตรา
  • iOS Developer 1 อัตรา
  • Web Developer 1 อัตรา               

8. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ       

เว็บไซต์ : www.nstda.or.th

ติดต่อ : คุณนันท์ชนก รัศมีสุนทรางกูล   nanchanok.ratsamesuntarangkul@nstda.or.th

ตำแหน่งงาน :

  • ผู้ช่วยวิจัย (Programmer) ไม่จำกัดจำนวนอัตรา

9. MAPEDIA        

เว็บไซต์ : https://www.mapedia.co.th

ติดต่อ : คุณธีระยุทธ อินทร์จันทร์             teerayoot5056@gmail.com

ตำแหน่งงาน:

  • GIS Developer 2. Programmer

10. ClickNext Co.,Ltd.

เว็บไซต์ : https://www.clicknext.com/

ติดต่อ : คุณปริญญา ก้อนจันทึก   parinya.k@clicknext.com

ตำแหน่งงาน :

  • NET Developer, C# จำนวน 1 อัตรา
  • Front-End Developer จำนวน 2 อัตรา
  • Business Analyst จำนวน 3 อัตรา
  • DevOps จำนวน 1 อัตรา
  • IT Support จำนวน 1 อัตรา
  • Tester จำนวน 1 อัตรา
  • Graphic จำนวน 1 อัตรา
  • Digital Marketing จำนวน 1 อัตรา

11. Prime X Co.,Ltd.

เว็บไซต์ : www.primeroadgroup.com

ติดต่อ : คุณณิชกุล นราบุญวัฒน์     nichakul.n@primeroadgroup.com

ตำแหน่งงาน :

  • PHP/ NodeJS Programmer 3 อัตรา
  • Software Engineer 1 อัตรา

 

 

By admin