โดยมีตำแหน่งงานดังนี้

1.Backend Programmer (PHP, .Net, C#)
2.Frontend Programmer
3.Graphic Designer, UI Designer
4.Business Analyst / Project Coordinator
5.Tester
6. System Engineer
7.Google Adwords
ทั้งนี้ หากมีความสนใจและต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถโทร ติดต่อ HR ได้ที่เบอร์ 02-217-7900 ต่อ 1202
หรือเบอร์มือถือ 063-1980765 หรือ
ดูรายละเอียดได้ที่ www.clicknext.com

By admin