ที่ได้รับการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ประเภทงานวรรณกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในชื่อผลงาน

“โปรแกรมแสดงผลข้อมูลการตรวจวัดสภาพน้ำจากชุดอุปกรณ์ตรวจวัดค่า pH ใต้น้ำอัตโนมัติบนระบบปฏิบัติการ IOS”

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขอแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้ด้วย

 

By admin