ที่ได้รับรางวัล ‘ICICIC Contribution Award’

จากงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

The 15th International Conference on Innovative Computing, Information and Control (ICICIC2021)

ที่จะจัดขึ้นในวันที่  13-16 กันยายน  2021 นี้

 

ข้อมูลงาน http://www.icicconference.org/icicic2021

 

 

By admin