วันเสาร์ ที่ 11 กันยายน 2564 (เวลา 9.00-17.00น.)อบรมผ่าน Zoom (ลิ้งค์จะแจ้งภายหลัง

สำหรับนิสิตและศิษย์เก่าที่สนใจ

โดยวิทยากรจาก กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สวทช.

<<หัวข้อย่อย>>

-การประยุกต์ใช้ AI for Thai: Language
-การประยุกต์ใช้ AI for Thai: Vision
-การประยุกต์ใช้ AI for Thai: Conversation

**มีข้อแนะนำในการอบรม คือ

1). ต้องมี account ของ Google (Gmail)
2). ก่อนการอบรม ต้องสมัครสมาชิกของ AI for Thai ที่ www.aiforthai.in.th
3). ควรมีพื้นฐานทางด้านภาษา Python

**สำหรับนิสิตและศิษย์เก่าที่สนใจ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
https://nu-ac-th.zoom.us/j/99030219393?pwd=MEE5UXhSZURvb3N3RzNmQmVjOWRmUT09
 
Meeting ID: 990 3021 9393
Passcode: 1234

**ขอเชิญผู้สนใจลงชื่อผ่าน Google Form

https://forms.gle/hr72NBKf7zBbdQmC7 

 

By admin