ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปี 2565

สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยื่นใบสมัครขอทุนผ่าน E-mail: Nutthapakornm@nu.ac.th

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2564

 

รายละเอียดประกาศรับสมัครทุนการศึกษา  คลิ๊กที่นี่

ดาวน์โหลดใบสมัครทุน คลิ๊กที่นี่