ของแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐปกรณ์ ทูลแก้วธัญธร  (พี่เฟิร์น) ได้รับรางวัลชมเชย ในงานลอยกระทง มหาวิทยาลัยนเรศวร 2562