ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ INTERNATIONAL CONFERENCE ON PALEONTOLOGY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT (ICPSD 2020)
24 – 26 April 2020
in Satun, southern Thailand
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.satun-geopark.com/en/icpsd2020/