ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เรื่อง ขยายระยะเวลาเปิดรับทุนเสริมสร้างและพัฒนาการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

http://csit.nu.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/img-200206081548.pdf