ข่าวประชุมวิชาการ

ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความ ECTI-CARD 2021

ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความกับ ECTI-CARD 2021 มหาวิทยาลัยนครพนมในนามเจ้าภาพ การประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2021 ครั้งที่ 13 ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ร่วมส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมฟอร์จูน…

งานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2020

ECTI-CARD 2020 การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 12 (ECTI-CARD 2020) “การพัฒนานวัตกรรม เพื่อก้าวสู่สังคมอัจฉริยะ 4.0” จัดโดยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และสมาคมวิชาการ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมและสารสนเทศประเทศไทย ระหว่างวันที่…

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ (ICPSD 2020)

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ INTERNATIONAL CONFERENCE ON PALEONTOLOGY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT (ICPSD 2020) 24 – 26 April 2020 in Satun, southern Thailand ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…