ข่าวรับสมัครงาน

บริษัท อลิอันช์ อยุธยา ประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

บริษัท อลิอันช์ อยุธยา ประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) ประกาศรับสมัครนักศึกษา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://csit.nu.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/04-02-2020-08-03-25.pdf