นิสิตที่ได้รับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และนิสิต ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติจากมหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และนิสิต ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความนิสิตกับนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับภาควิชา

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ม.นเรศวร และภาควิชาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงาน “Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโลกไฟฟ้า”