นิสิตที่ได้รับรางวัล

ขอแสดงความนิสิตกับนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับภาควิชา

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ม.นเรศวร และภาควิชาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงาน “Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโลกไฟฟ้า”

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่สร้างเสียงภาควิชา

ขอแสดงความยินดีกับ นายภิรายุ ตาดเกิด นิสิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 (รหัส 59) ได้รับรางวัลชมเชยการประกวด Smart Start Idea by GSB Startup