เจ้าหน้าที่ที่ได้รับรางวัล

รางวัลชมเชย งานลอยกระทง มหาวิทยาลัยนเรศวร 2562

ของแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐปกรณ์ ทูลแก้วธัญธร  (พี่เฟิร์น) ได้รับรางวัลชมเชย ในงานลอยกระทง มหาวิทยาลัยนเรศวร 2562