รางวัลที่ได้ที่ได้รับ

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ณัฐวดี หงษ์บุญมี ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ณัฐวดี หงษ์บุญมี (อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ) ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ ประเภทวรรณกรรม ในผลงาน “แอปพลิเคชันคัดกรองความเสี่ยงภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทผ่านสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์”

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต ได้รางวัลผลงานวิจัยระดับดี

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับ รางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามประกาศของ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)