ข่าวทั่วไป

สอบจบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท นางสาวเสาวลักษณ์ รุ่งรัตน์ (23 เม.ย. 64)

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรื่อง แอปพลิเคชันแพลตฟอร์มสำหรับประเมินการอ่านภาษาไทย และแนะนำการเรียนรู้เฉพาะบุคคล สำหรับเด็กประถมศึกษา โดย นางสาวเสาวลักษณ์ รุ่งรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษา : Assistant Professor Dr.Antony Harfield วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564…

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท นายอนุรักษ์ นันตา (19 เม.ย. 64)

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรื่อง การออกแบบระบบถ่ายโอนข้อมูลแบบกึ่งปิด โดย นายอนุรักษ์ นันตา อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนะธร พ่อค้า วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 –…

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนิสิตและบุคลากร ประจำปี 2564

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนิสิตและบุคลากร ประจำปี 2564 วันศุกร์ที่  9  เมษายน  2564  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ โถงอาคาร SC2 (หน้าสำนักงานภาควิชาฯ)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน สอวน. สาขาคอมพิวเตอร์ (ศูนย์ ม.นเรศวร) ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน สอวน. สาขาคอมพิวเตอร์ (ศูนย์ ม.นเรศวร) ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 16 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2563) ได้รับรางวัล…

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ณัฐวดี หงษ์บุญมี ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ณัฐวดี หงษ์บุญมี (อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ) ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ ประเภทวรรณกรรม ในผลงาน “แอปพลิเคชันคัดกรองความเสี่ยงภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทผ่านสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์”

โครงการสัมมนาบัณฑิตหลังสำเร็จการศึกษา (15 ธ.ค. 63)

ขอเชิญบัณฑิตใหม่ทุกท่าน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการสัมมนาบัณฑิตหลังสำเร็จการศึกษา ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง SC2-212 (Slope ชั้น 2) จึงขอเชิญบัณฑิตใหม่ทุกท่าน…