Month: December 2020

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน สอวน. สาขาคอมพิวเตอร์ (ศูนย์ ม.นเรศวร) ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน สอวน. สาขาคอมพิวเตอร์ (ศูนย์ ม.นเรศวร) ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 16 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2563) ได้รับรางวัล…

อบรมเสริมความรู้ ในหัวข้อ “Industrial Internet of Things (IIoT) และ NETPIE2020”

(ขอเลื่อนการอบรม) ขอเชิญอาจารย์ นิสิตสาขา Comsci และ IT ทุกระดับการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเสริมความรู้ ในหัวข้อ “Industrial Internet of Things (IIoT) และ NETPIE2020” วิทยากรรับเชิญโดย ทีมงานจาก NECTEC…

สอบจบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท นายธิติพันธ์ เพชรศรีกาญจน์์ (22 ม.ค. 64)

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรื่อง “การพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณของเด็กโดยใช้อุปกรณ์ที่จับต้องได้ IMPROVING CHILDREN’S COMPUTATIONAL THINKING SKILLS THROUGH TANGIBLE TECHNOLOGY” โดย นายธิติพันธ์ เพชรศรีกาญจน์์ อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.วันสุรีย์ มาศกรัม…

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ณัฐวดี หงษ์บุญมี ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ณัฐวดี หงษ์บุญมี (อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ) ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ ประเภทวรรณกรรม ในผลงาน “แอปพลิเคชันคัดกรองความเสี่ยงภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทผ่านสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์”