Month: November 2021

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา เทอม 2/2564

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564   วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 15.40 น.  …

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปี 2565 สำหรับนิสิต ป.ตรี CSIT

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปี 2565 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ยื่นใบสมัครขอทุนผ่าน E-mail: Nutthapakornm@nu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2564   รายละเอียดประกาศรับสมัครทุนการศึกษา  คลิ๊กที่นี่ ดาวน์โหลดใบสมัครทุน คลิ๊กที่นี่