มาโหลดแอปพลิเคชัน NU Grad กัน

ใครยังไม่มี โหลดเลยแอปพลิเคชัน NU Grad พัฒนาโดยบัณฑิตวิทยาลัย ม.นเรศวร
NU Grad คือแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย บุคลากรและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร มีฟังค์ชันการใช้งานที่หลากหลาย การติดตามระบบเอกสารระหว่างบัณฑิตฯ กับนิสิต ระบบการแจ้งเตือนปฏิทินวิชาการ ทำให้นิสิตไม่พลาดการติดตามงานวิชาการต่างๆได้อย่างรวดเร็ว มีระบบข่าวสารและกิจกรรมให้ผู้งานใช้สามารถติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้นแบบ Real-time และอีกหลากหลายฟังค์ชันที่รอท่านมาสัมผัสประสบการณ์ชีวิตในมหาวิทยาลัยผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
เข้าไปโหลดกันได้เลย
iOS โหลดได้ที่ AppStore https://itunes.apple.com/lc/app/nu-grad/id1392491280?mt=8
Android โหลดได้ที่ https://play.google.com/store/apps/details?id=th.ac.nu.grad.www