ขอเชิญเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 29

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2561
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 29 ณ กลุ่มอาคารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ในระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561 นี้
ในงานพบกิจกรรมและการแข่งขันทางวิชาการต่างๆมากมายของทุกภาควิชา
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.sci.nu.ac.th/science-week/2561/