สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ มอบทุนพัฒนานักศึกษาฟรี

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ มอบทุนพัฒนานักศึกษา ฟรี
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนทุนเพื่อการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทผู้มีความสนใจศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยสมัครเข้าร่วมงานวิชาการ
นักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ ทั้งระดับ ป.ตรี หรือ ป.โท สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้  ซึ่งไม่เสียค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก และค่าเดินทาง

วันที่สมัคร 2-31 ก.ค. 2561
กิจกรรมจะมีในวันที่ 1-4 พ.ย. 2561

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ >> https://www.cgi.ac.th