การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019)

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019)
ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์ทีมละไม่เกิน 3 คน เข้าร่วมสมัครขอทุนสนับสนุนพัฒนาผลงานเพื่อสรรหาสุดยอดโปรแกรมเมอร์ของประเทศไทย ในโครงการ “การแบ่งบันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย” ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กําหนดการแข่งขันส่งข้อเสนอโครงการ (รอบแรก) 1 สิงหาคม – 1 ตุลาคม 2561
– ประกาศผลข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณา 22 ตุลาคม 2561
– ระยะเวลาพัฒนาซอฟต์แวร์ 23 ตุลาคม 2561 – 22 มกราคม 2562
– กําหนดส่งมอบผลงาน (รอบสอง) 23 มกราคม 2562
– ประกาศผลโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนรอบสอง และโครงการที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 5 กุมภาพันธ์ 2562
– การประกวดรอบชิงชนะเลิศ เดือนมีนาคม 2562
หัวข้อการแข่งขัน
ระดับนิสิต นักศึกษา
หมวด 11 โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
หมวด 12 โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
หมวด 13 โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ
หมวด 14 โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวด 15 Mobile Application
ระดับนักเรียน
หมวด 21 โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
หมวด 22 โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
หมวด 23 โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
หัวข้อพิเศษ
หมวด 31 โปรแกรมดามตอบจากคลังข้อมูลวิกิพีเดียภาษาไทย
หมวด 32 BEST 2019 Handwritten Recognition : การรู้จําลายมือเขียน
หมวด 33 Internet of Things (IoT)
หมวด 34 โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเรียกดูได้ที่ FB:
National Software Contest – NSC Thailand
​หรือ http://fic.nectec.or.th/nsc21_NEWS01