ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2561

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2561 เรื่อง อุดมศึกษากับความท้าทาย ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก วันที่ 21-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และขอเชิญนักวิจัย บุคลากรทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และนิสิต นักศึกษานำผลงานเสนอวิจัยระดับชาติ (มีค่าใช้จ่าย)โดยสามารถลงทะเบียนและอ่านรายละเอียดที่ http://www.cufst.org/2018