รับสมัครงาน สาขาคอมพิวเตอร์หลายอัตรา

รับสมัครงาน สาขาคอมพิวเตอร์หลายอัตรา

บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟแวร์ จำกัด มีความประสงค์ต้องการรับสมัครบุคากรเข้าร่วมงานกับบริษัท
ตำเเหน่งงาน ดังนี้
1.เจ้าหน้าที่ติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย (Implement Staff) 10 อัตรา
2.เจ้าหน้าที่พัฒนาโปรแกรม (Junior Developer) 2 อัตรา
3.เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบ (Tester) 2 อัตรา
4.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ (System Analysis) 2 อัตรา
5.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล (Data center) 2 อัตรา

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท-บางกอก-เมดิคอล-ซอฟต์แวร์-จำกัด
ติดต่อสอบถามได้ที่
นางสาวชนากานต์ ธรรมทินโน แผนกทรัพยากรบุคคล
โทร. 0 2427 9991 ต่อ 112 โทรสาร. 0 2873 0292
E-mail : hr.bmshosxp@gmail.com