รับสมัครทุนการศึกษาโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัครทุนการศึกษาโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ประจำปีการศึกษา 2561

เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ในสาขาที่กำหนด จากสถาบันการศึกษาของรัฐทั่วประเทศ ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความสนใจในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษาในระดับชั้นที่สังกัดอยู่ภายใต้โครงการ ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 13 ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดการเปิดรับสมัครดังนี้

เอกสารเพิ่มเติม : ajnomoto
เว็ปไซต์เพิ่มเติมได้ที่ :  Click