ภาควิชาฯ เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ป.ตรี-เอก

สนใจเรียน สามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดได้นะคะ

>> ภาควิชามีหลักสูตรทั้งหมด ดังนี้

1. ปริญญาตรี
2. ปริญญาโท
3. ปริญญาเอก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://csit.nu.ac.th/webcsit/academic-courses/

 

ที่อยู่ : ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Tel : 055-963262-3 Fax : 055-963263
E-mail : nutthapakornm@nu.ac.th
Website : http://csit.nu.ac.th

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/csitnu