ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตข้าวสารอาหารแห้ง (5 ตุลาคม 2561)

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต

ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป

วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 07.45 น. เป็นต้นไป

ณ โถงอาคารเรียนรวมคณะวิทยาศาสตร์