โครงการเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในหัวข้อ “เขียนงานวิจัยอย่างไรให้โดนใจ” (8 พ.ย. 61)

ขอเชิญคณาจารย์ และนิสิตบัณฑิตศึกษาเข้าร่วม โครงการเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในหัวข้อ “เขียนงานวิจัยอย่างไรให้โดนใจ”

Read more