ประชุมงานวิชาการ International Conference on Digital Arts,Media and Technology

The 4th International Conference on Digital Arts,Media and Technology

และ 2nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering

January 30 – February 2, 2019, Nan, Thailand

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.icdamt.org/