มาใช้ PowerPoint Templates ของภาควิชากัน

เข้าไป Download กันได้เลย

ไม่ว่าจะงานนำเสนอที่ใด ที่เกี่ยวกับงานรายวิชาหรืองานประชุม ก็มสามารถมาใช้กันได้นะ

โหลดได้ที่เมนู “ระบบสารสนเทศภาค –> ฟอร์มเอกสารต่างๆ