ขอเชิญร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นายธิติพันธ์ เพชรศรีกาญจน์ นิสิต ป.โท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ธันวาคม 2561)

ขอเชิญร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นิสิต ป.โท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรื่อง การพัฒนาทักษะวิทยาการคำนวณของเด็กโดยใช้อุปกรณ์ที่จับต้องได้ โดย นายธิติพันธ์ เพชรศรีกาญจน์ อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.วันสุรีย์ มาศกรัม วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 –

Read more

ขอเชิญร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นางสาวเสาวลักษณ์ รุ่งรัตน์ นิสิต ป.โท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ธันวาคม 2561)

ขอเชิญร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นิสิต ป.โท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรื่อง แอปพลิเคชันแพลตฟอร์มสำหรับประเมินการอ่านภาษาไทย และแนะนำการเรียนรู้เฉพาะบุคคลสำหรับเด็กประถมศึกษา โดย นางสาวเสาวลักษณ์ รุ่งรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษา : Dr.Antony Harfield วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.30

Read more

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี ๒๕๖๒

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๙ พฤศจิกายน – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://scholar.ocsc.go.th สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://csit.nu.ac.th/webcsit/wp-content/uploads/2018/11/ocsc2562.pdf

Read more

ตัวแทนจากประเทศไทยคว้าแชมป์การแข่งขัน LINE BOOT AWARDS ที่ประเทศญี่ปุ่น

ขอแสดงความยินดีกับทีม And yet it compiles ทีมตัวแทนจากประเทศไทย คว้าแชมป์การแข่งขัน LINE Boot Awards ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

Read more