ตัวแทนจากประเทศไทยคว้าแชมป์การแข่งขัน LINE BOOT AWARDS ที่ประเทศญี่ปุ่น

ขอแสดงความยินดีกับทีม And yet it compiles ทีมตัวแทนจากประเทศไทย คว้าแชมป์การแข่งขัน LINE Boot Awards ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

Read more

ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต CSIT ทุกระดับการศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการสำหรับนิสิตปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา หัวข้อ “Avalant ONeWeb มิติใหม่แห่งการพัฒนา Application” (15 ธ.ค. 61)

ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต CSIT ทุกระดับการศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วม โครงการสัมมนาวิชาการสำหรับนิสิตปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา หัวข้อ “Avalant ONeWeb มิติใหม่แห่งการพัฒนา Application” วิทยากรโดย ทีมงานจาก Avalant Co.,Ltd.

Read more

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 11

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 11 หัวข้อ “Smart Research and Innovation to Thailand 4.0”

Read more