ขอแสดงความยินดีกับ อ.ณัฐวดี หงษ์บุญมี

ที่ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่นในการประชุมแห่งชาติ NCIT2018

อาจารย์ณัฐวดี หงส์บุญมี ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นในการประชุมแห่งชาติ NCIT2018

งาน การประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2561 (National Conference on Information Technology : NCIT 2018)โดยคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2561
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด, จังหวัดขอนแก่น