ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี ๒๕๖๒

ประกาศสำนักงาน ก.พ.
เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี ๒๕๖๒
ระหว่างวันที่ ๙ พฤศจิกายน – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://scholar.ocsc.go.th

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://csit.nu.ac.th/webcsit/wp-content/uploads/2018/11/ocsc2562.pdf