โครงการอบรมเสริมความรู้เฉพาะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อ “การเขียนโปรแกรมพื้นฐานจากสมการคณิตศาสตร์ด้วยภาษ MATLAB” (20 ก.พ. 62)

โครงการอบรมเสริมความรู้เฉพาะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อ “การเขียนโปรแกรมพื้นฐานจากสมการคณิตศาสตร์ด้วยภาษ MATLAB” วิทยากรโดย : ดร.ธราวิเชษฐ์ ธิติจรูญโรจน์ วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ SC2-408

Read more

โครงการอบรมเสริมความรู้ เฉพาะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อ “Cryptography Techniques in Network Security” (16 ก.พ. 62)

โครงการอบรมเสริมความรู้ เฉพาะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อ “Cryptography Techniques in Network Security” วิทยากรโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศนัย ชุ่มวัฒนะ วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00

Read more

ทุน ป.เอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University : NTU)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University : NTU)

Read more